Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

Beroende på vilken typ av sömnstörning som konstateras kan det bli aktuellt med utprovning av en s.k. snarkskena, som minskar tendenserna till snarkning. Vid konstaterad apné kan det bli aktuellt att utvärdera inverkan av kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP).

Kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP)

Med hjälp av en s.k. CPAP-pump (se bild) och en näsmask eller heltäckande ansiktsmask upprätthålls ett konstant luftvägstryck medan patienten sover, som förhindrar att halsen blir förträngd under sömnen och därmed orsakar sömnapné. Delvis förträngning av strupen under sömnen orsakar snarkning, vilket också lindras av CPAP. Vid mer svårartade fall av apné kan det bli aktuellt med ytterligare en försöksnatt i laboratoriet, då man får sova med masken och pumpen på, så att rätt luftvägstryck kan bestämmas. Med hjälp av de mätvärden som upptas under försöksnatten kontrolleras maskläckage och optimalt tryck beräknas.

Pumpen och en lämplig näs- eller ansiktsmask kan köpas i samband med besöket. Då görs även inställningar av pumpen och ges nödvändiga instruktioner.

Med pumpen kan man andas fritt när man sover, så att man får ett normalt sömnmönster och en lugn sömn. Regelbunden användning ger andra positiva långsiktiga effekter, som förbättrat humör och minne, bättre koncentrationsförmåga och högre livskvalitet. Allt mer tyder på att CPAP även förbättrar blodtrycket och förebygger hjärtinfarkt och stroke.

Snarkskena

Om du får diagnosen ”vanlig snarkning eller mild sömnapné” kan du få behandling med snarkskena. Den liknar ett tandskydd och sätts över tänderna när du sover. Skenan håller fram underkäken och tungan så att det blir mer plats längst bak i halsen och på så sätt undviker man den förträngning av luftvägarna som kan leda till snarkning. Med hjälp av dina tandavtryck tillverkas en snarkskena som passar just dig.

Om du har mycket få eller inga egna tänder kan det vara olämpligt med snarkskena.

Viktnedgång

Symtomen på sömnapné är generellt värre hos personer som är överviktiga, och undersökningar visar att viktnedgång minskar graden av andningsstörningar i sömnen. Därför är det mycket viktigt att vikten hålls inom normalspannet. Det kan vara nödvändigt att rådgöra med en dietist för att få hjälp med att gå ner i vikt på ett sunt och tryggt sätt.

Kirurgisk behandling

Sömnapné kan även behandlas på kirurgisk väg och då finns det ett antal olika kirurgiska ingrepp som kan bli aktuella. Hos barn brukar orsaken till apné vara förstorade tonsiller och adenoider. Då kan man välja att operera bort dessa.