Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

Känner du dig trött?

Om du sover oroligt eller snarkar, ofta vaknar på natten och känner dig dåsig om dagarna, så är det kanske sömnapné – tillfälliga andningsuppehåll – som hindrar dig från att få den sömn du behöver. Snarkning behöver inte vara ett hälsoproblem, men i de fall då snarkaren tillfälligt slutar andas kan hypoxi (låg syrehalt i blodet) och långvarig vakenhet allvarligt påverka både hjärtat, hjärnan och andra viktiga system.

Obstruktiv sömnapné, OSA, är ett betydande medicinskt problem som påverkar upp till fyra procent av alla medelålders vuxna. De vanligaste symtomen är högljudd snarkning, störd sömn och kraftig dåsighet på dagtid. Patienter med apné kan utveckla hjärt- och kärlrubbningar p.g.a. upprepade cykler av snarkning, luftvägssammandragning och uppvaknande. De allra flesta patienterna är överviktiga och har kort och tjock hals, men en del är normalviktiga och har en liten och tillbakadragen underkäke. Eftersom många patienter inte är medvetna om sitt tunga snarkande och sina uppvaknanden under nätterna kan obstruktiv sömnapné ibland förbli odiagnostiserad. I första hand bör du helt enkelt fråga din partner eller rumskamrat hur du beter dig och hur det låter när du sover.

Vilka är symtomen på OSA?

OSA förekommer hos män, kvinnor och barn oberoende av ålder och kroppsstorlek. De flesta som har OSA inser inte att de lider av tillståndet. Ofta är det någon annan som uppmärksammar de första tecknen. Om du eller någon du känner regelbundet snarkar och uppvisar ett eller flera av symtomen nedan kan det vara fråga om OSA. Notera vilka av följande faktorer som stämmer in på dig, och låt din läkare ta del av listan.

Symtom dagtid Symtom nattetid Andra faktorer

Ej utvilad vid uppvaknande
Sömnighet
Trötthet på dagen
Koncentrationssvårigheter
Lättirriterad
Depression
Minskad sexlust

Snarkning
Orolig sömn
Kvävning
Ständiga toalettbesök

Fetma
Kraftig hals eller trångt i de övre luftvägarna
Kvinnor efter klimakteriet

Vad händer om jag inte behandlar OSA?

Personer som inte diagnostiseras och får effektiv behandling för OSA löper risk att få:

  • Högt blodtryck
  • Oregelbunden hjärtrytm eller hjärtsjukdom
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Ökad risk för olyckor vid bilkörning eller arbetsrelaterade situationer.

Sömnlaboratorium

I vårt sömnlaboratorium finns verktygen för att diagnostisera och behandla både obstruktiv sömnapné och andra andningsstörningar. Genom en helnattsstudie, s.k. polysomnografi, undersöks ditt sömnbeteende. Polysomnografi är ett effektivt hjälpmedel för diagnos av andningsproblem, neurologiska och andra störningar.

Sömnlaboratoriet diagnosticerar och behandlar i första hand följande åkommor:

  • Obstruktiv sömnapné
  • Snarkning
  • Rastlösa ben (RLS – Restless Legs Syndrome)