Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

Prostatacancer är den vanligaste typen av cancer bland män och ca 10 000 nya fall diagnosticeras varje år. Ärftligheten har betydelse och om man har tre manliga släktingar på faderns sida som diagnosticerats så föreligger en ökad risk att drabbas. Svensk sjukvård fungerar för det mesta väl i detta sammanhang, men eftersom antalet patienter är stort så blir det ibland långa väntetider innan man får besked om sitt tillstånd. SMC arbetar för att hålla högsta kvalitet på undersökningarna och framförallt för att förkorta väntetiderna på diagnosen.

PROGRAM FÖR KORT VÄNTETID

Behandling av prostatacancer utformas individuellt och diskuteras med varje patient när diagnosen ställts.
SMC har utarbetat ett särskilt program för svenska patienter, som innebär att diagnostiken utförs och resultat meddelas inom endast 12 dagar istället för normala 6-8 veckor.
Två alternativ finns för närvarande: Antingen utförs biopsin i Sverige och vävnadsproverna skickas till vårt partnerlaboratorium i Riga för bedömning (laboratorieundersökningen tar endast 10 dagar), eller så utförs både biopsi och bedömning på plats i Riga. I båda fallen uppnås en drastisk minskning av den ofta mycket ångestladdade väntetiden.
SMC-programmet genomförs i nära samarbete med din ordinarie urolog.
Jämförande test mellan vårt laboratorium och motsvarande svenskt laboratorium, som utförts av vår rådgivande specialist i urologi, Bengt-Erik Carbin, Carbin Urologi, Sophiahemmet Stockholm, har påvisat helt överensstämmande bedömningar. Om du vill ha mer information om programmet eller är intresserad av att boka, använd KONTAKTA OSS till höger.

Diagnos

Vid utredning kontrolleras PSA (prostataspecifikt antigen) genom ett blodprov som anger graden av aktivitet i prostata. Om PSA-värdet är förhöjt tas fler prover för att se om PSA förändras över tid. Förhöjt PSA är emellertid inte uteslutande specifikt för cancer. Därför undersöker man också prostatans konsistens via ändtarmen och utför ultraljudsundersökning för att mäta prostatans volym och för att se om det finns områden med misstänkt cancer i körteln.

När förhöjda PSA-värden verifierats utför man normalt en biopsi, vilket innebär att man tar ett vävnadsprov från prostatan för att utreda om den innehåller cancerceller. Detta sker genom att ett instrument förs in ändtarmen med en biopsinål som via tarmväggen sticks in i prostatan och tar med sig vävnadsbitar. Detta upprepas ett antal gånger för att få vävnad från olika delar av prostatan. Normalt innebär en biopsi inga större olägenheter. Blod i urinen förekommer hos de flesta under några dagar efter undersökningen. Blod i sperma förekommer vanligtvis i flera veckor efter undersökningen. I 1-3 % av fallen kan undersökningen orsaka allmän blodförgiftning. Denna biverkning kommer inom 3 dygn och föranleder alltid akutsjukvård.

Vävnadsproverna undersöks i ett laboratorium för att konstatera eventuell förekomst av cancerceller. Om sådana upptäcks görs en bedömning av hur elakartade de är, normalt genom användning av den s.k. Gleason-skalan. Cancercellernas ges ett Gleasonvärde, som ligger till grund för beslutet om fortsatta åtgärder.

Behandling

Om din diagnos är konstaterad prostatacancer som kräver behandling, och beslutet blir att genomföra en operation, kan vi med kort väntetid erbjuda robotassisterad titthålskirurgi hos en av nordens ledande aktörer. Denna metod har hög precision och kan vara mer skonsam än traditionell kirurgi, vilket minskar risken för biverkningar och gör återhämtningstiden kortare.

Om diagnosen är godartad prostataförstoring som kräver behandling, kan vi erbjuda Holmiumlaser-enukleation, s.k. HoLEP - en modern och avancerad metod för behandling av prostataförstoring. Ingreppet sker genom urinröret, är normalt skonsamt och ger kort konvalescenstid. Metoden tillåter också fullständig undersökning av avlägsnad prostatavävnad.