Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

HUR FUNGERAR IVF?

ivfNär en kvinna förbereds för ett IVF-ingrepp används inledningsvis en nässpray eller injektioner för att "nollställa" menscykeln och förhindra egen ägglossning. Efter en tid påbörjas behandling med hormoninjektioner för att flera ägg ska mogna och kunna tas ut från äggstockarna samtidigt. Detta övervakas med hjälp av blodprover och vaginalt ultraljud. När tillräckligt många äggblåsor (och ägg i dessa) har mognat, tas äggen ut med en tunn nål som förs in genom slidväggen. Ingreppet genomförs under lätt narkos.
Äggen inkuberas i en speciell vätska i ett värmeskåp. Rörliga spermier av god kvalitet väljs ut från partnern. Äggen inkuberas till en början ensamma, men efter några timmar tillsätts spermier och cellerna inkuberas igen i 12–18 timmar. När befruktning och delning av äggcellen har skett undersöks de med avsikt att välja ut det bästa embryot för återföring. Detta sker 2–3 dagar senare, varvid ett embryo (i enstaka fall två embryon) återförs till livmoderhålan. Embryot förs in med en mjuk kateter. Återföringen görs vanligen när embryona har delat sig två till tre gånger (4–8 celler) eller när en s.k. blastocyst har bildats (5 dagars odling). Det är ofta möjligt att frysa embryon och blastocyster för framtida användning.
Tidigare återfördes flera embryon samtidigt för att öka chanserna för en graviditet. Numera återförs normalt (i ca 90 % av fallen) bara ett embryo, då detta visat sig öka möjligheterna till en bestående graviditet och givetvis även minimerar risken för flerbörd. Tidigare missfall är i sig inte en tillräcklig indikation för att två eller flera embryon bör återföras. För embryoåterföringen krävs ingen bedövning. Efter ingreppet kan kvinnan leva helt som vanligt. Ett graviditetstest genomförs 12–14 dagar senare.

Här kan du se en bra och informativ film om hur IVF fungerar.

Vid IVF-behandling påbörjas hormonstimuleringen hemma under uppsikt av en distansstimulerare inom Swedish MedCare nätverk. När det är dags för ägguttag kommer patienten till Riga för själva behandlingen och befruktningen genomförs. Tre eller fem dagar efter befruktningen sker insättning av ett embryo. Om det finns överblivna embryon av god kvalitet kan dessa frysas för eventuella senare försök. IVF-behandling kan genomföras med parets egna spermier eller med donerade spermier vid behov.

ICSI - Intracytoplasmisk spermieinjektion, är en befruktningsmetod där en spermie injiceras in i en äggcell med hjälp av en mikronål. Detta kan vara ett alternativ i fall med manlig infertilitet av olika orsaker, men det används allt mer (50 % av behandlingarna genomförs med ICSI) även i fall där infertiliteten inte ligger hos mannen.
I vissa fall behöver spermier tas ut med testikulär spermieaspiration (TESA) eller perkutan epididymal spermieaspiration (PESA). Vid TESA tas spermier ut från testikelvävnaden för användning vid ICSI. Ingreppet görs under lokalbedövning. Vid PESA förs en fin nål in i bitestikeln under lokalbedövning. Bitestikeln är den del av testikeln där mogna spermier lagras. Metoderna används alltid för män som inte har några spermier i sädesvätskan, som har blockerade sädesledare eller som steriliserat sig. Det händer att man inte kan hitta några livsdugliga spermier för ICSI vid ingreppen.
Vid nedsatt spermiekvalitet eller vid svårigheter med att få tillräckligt med spermier kan man hämta ut spermier för befruktningen genom ett kirurgiskt ingrepp.
PESA -ingreppet görs med en tunn nål varvid man kirurgiskt hämtar ut spermier direkt från bitestikeln.
MICRO-TESE används vid kraftigt nedsatt spermieproduktion. Då hämtar man ut spermier från testikelvävnad kirurgiskt (biopsi).