Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

ÄGGFRYS – donera för säkrare framtid

Intresset och efterfråga på att frysa egna äggceller för senare befruktning blir allt större med tiden. Anledningen är den nya frystekniken – vetrifiering – eller snabb frysning gör det möjligt att både frysa och tina äggceller med bibehållen kvalitet.

Att frysförvara obefruktade äggceller kan vara aktuellt av flera skäl. Det kan vara en sjukdom som kräver behandling som riskerar försämra framtida fertilitet hos kvinnan. Ibland väljer kvinnor senarelägga barnfödandet på grund av sociala skäl, exempelvis karriär eller osäker relation.

Kvinnor som vill eller blir tvungna att vänta med graviditet kan därmed erbjudas möjlighet att frysbevara äggceller medan de är fortfarande i relativt ung ålder och cellerna anses vara av bättre kvalité. Det kan ses som en form av egendonation, man skapar sin egen ”äggbank”.

Swedish Medcare kan i samarbete med gynekologer och distansstimulerare i Sverige samt partnerklinik i Riga erbjuda frysning och förvaring av äggceller med påföljande upptining, befruktning och återförande av embryot.  Utredning med fertilitetsbedömning samt hormonstimulering inför ägguttag kan då genomföras på hemmaplan och senare steg i behandlingen i Riga.

Flera studier har visat att möjligheten att bli gravid efter upptining av frysta äggceller är lika stor som vid IVF med färska äggceller. Precis som vid konventionell IVF är chanserna till graviditet starkt beroende på kvinnans ålder då äggcellerna togs ut. Därför rekommenderas äggfrysning i första hand till kvinnor som inte uppnått 38 års ålder.