Fyll i dina uppgifter nedan. 
I fältet Din fråga anger du vad din förfrågan gäller. Du kan också kontakta oss via    info@swedishmedcare.com

Fält med * måste ifyllas


Namn / E-post eller telefonnummer **
Din fråga:
Terms and conditions*
Recaptcha Word Verification:
URL

Vård utomlands

Gemensam EU-lagstiftning ger dig som medborgare i EU rätt att få i förväg planerad vård och ersättning för dina kostnader. Detta gäller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (EU-medlemsstaterna, samt Island, Norge och Liechtenstein) samt Schweiz och Turkiet. Denna rätt förutsätter att du är sjukförsäkrad i Sverige (normalt för boende eller arbetande) och att du har ett medicinskt behov av vården, vilket betyder sådan vård som du skulle fått gratis genom den allmänna sjukförsäkringen om den utförts i Sverige. Vård genom Swedish Medcare är alltid planerad vård.

Utöver rätten till planerad vård, har du alltid rätt till medicinskt nödvändig vård, dvs. vård som inte kan anstå utan måste ges (t.ex. vid olycksfall eller akut sjukdom), när du befinner dig i dessa länder och ytterligare några som Sverige har avtal med. (Du har väl ett s.k. EU-kort?)

DINA FÖRDELAR

Gränsöverskridande vård ger dig möjlighet att ta ett större ansvar för din hälsa. Du anlitar vård på dina villkor. Du kan påverka själv så att du får rätt vård i rätt tid.

Vanliga skäl för att söka vård i utlandet:

 • Du vill prioritera ditt vårdbehov – varken kan eller vill acceptera långa väntetider
 • Du vill anlita bästa möjliga medicinska expertis
 • Du vill anlita en specialist med särskilt gott renommé
 • Du vill anlita en vårdgivare som arbetar i frontlinjen beträffande metoder och utrustning
 • Du vill betala själv och få snabb och kvalificerad vård till lägre kostnad

Medicinsk uppföljning

När du fått vård i något av de uppräknade länderna, så har du samma rätt till eftervård i Sverige som om du fått vården i hemlandet. Ditt behov av fortsatt vård vid hemkomsten till Sverige bedöms efter behovet och inte efter var du tidigare behandlats. 

DINA ALTERNATIV FÖR KOSTNADSERSÄTTNING

Grundregeln är att du ersätts upp till den motsvarande kostnad för behandlingen som gäller i ditt hemland. Det innebär att om din behandling utomlands är dyrare så måste du betala de extra kostnaderna. Om behandlingen istället är billigare får du inte behålla det överskjutande beloppet. Du kan även få ersättning för andra nödvändiga kostnader, t.ex. resa och hotell. Kostnader för aktiviteter som inte är direkt kopplade till själva vårdinsatsen ansvarar du för själv.

     Tandvård

 1. Ansökan om förhandsbesked
  Genom förhandsbeskedet har du fördelen av att veta den högsta ersättningen du kan få för den önskade behandlingen. En nackdel kan vara att du får beskedet först inom 2-3 månader.
  Ersättningen får du genom att skicka in specificerade kvitton eller faktura i original. (Du ansvarar själv för att obetald faktura blir betald i tid.)
 2. Ansökan i efterhand när du redan fått behandlingen
  Även här krävs utförlig dokumentation från läkaren.
 3. Ytterligare information och blanketter hämtar du här.

     Annan vård

 1. Ansökan om förhandstillstånd
  Förhandstillståndet lämnar du till vårdgivaren och betalar endast vanlig patientavgift.

  Fördelen är att du inte först behöver betala för vården med egna pengar, nackdelen kan vara att tillståndet dröjer 2-3 månader.
 2. Ansökan om förhandsbesked
  Genom förhandsbeskedet har du fördelen av att veta den högsta ersättningen du kan få för den önskade behandlingen. En nackdel kan vara att du får beskedet först efter 2-3 månader.

  Ersättningen får du genom att skicka in specificerade kvitton eller faktura i original. (Du ansvarar själv för att obetald faktura blir betald i tid.)
 3. Du betalar hela vårdkostnaden själv och ansöker om ersättning i efterhand. Huvudregeln är ersättning för hela vårdkostnaden förutom vanlig patientavgift. Som mest får du vad vården skulle ha kostat i ditt landsting. Om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt hemlandsting betalar du mellanskillnaden själv.
 4. Ytterligare information och blanketter hämtar du här.

Information om gällande lagstiftning och gemensamma EU-regler kan du hitta via följande länkar:

Lag (2013:513)
EU-information om vård utomlands